Şandur Petufi

1.Bizim həyatımız (Məcaristan)

Sən baharı sevirsən

Mən payızı sevirəm

Sənin həyatın bahar

Mənim həyatım payız

Sənin al yanaqların

Baharın qızıl gülü

Mənim yorğun gözlərim

Payızın solğun günü

Bircə addım irəli götürsəydim əgər mən

Sərt qışın buz bağlamış qapısına çatardım

Bircə addım irəli götürsəydin əgər sən

Bircə addım geriyə qayıtsaydım əgər mən

Bir birə ulaşardıq

Sevimli yay fəslində

Nə sən irəli gəldin

Nə mən geriyə döndüm

Sənin həyatın bahar

Mənim həyatım...

2. Məcaristanın istiqlalı

Yuxumda gördüm mən müharibəni

Məcarları hərbə çağırırdılar

Hərbə çağrış üçün gəzdirirdilər

Qanlı bir qılıncı diyarbadiyar

 

Bu qanlı qılıncı görcəyin bütün

Damarlarda qeyrət qanı qaynadı

Pul üçün deyildi bu mübarizə

Azadlıq, istiqlal hədəfin adı

 

O gün sənlə mənim toy günümüzdü

Hazırlıq görürdük toya sevgilim

Mənsə toy fikrimi deyişdim çünkü

Məni de savaşa çağrırdı elim

 

Nə qədər çətindir toy günü ancaq

Həyatdan əl üzmək, bil sevgilim sən

Tale belə sevsə mən can verərəm

Məndən can istərsə anamız vətən

 

Ölmək el yolunda, vətən yolunda

Nə qədər müqəddəs, nə qədər yüksək

Bütün ləzzətlərdən mənalı, üstün

Ölümlə həyatdan səmər götürmək

 

 

Jan Jino (Fransa)

Mən bağçanın qızıl gülün suvaranda

Sən eyvanda oturmuşdun

Uca səslə bir şeirimi oxuyurdun:

"Həyat seçmək

Könül vermək, könül almaq

ve sevməkdir, sevilməkdir"

Mən güllərin üzərinə su çilədim

Və sonra qalan suyu çilim çilim

Üzərinə çilədim mən

Sən etiraz eyləyərək dedin: "Niyə, bu ne işdi?"

Mənsə cavab verdim sənə

Gülə gülə:

"Gözəl pərim

Yoxsa sənin üzündəki qızıl güllər

Suvarılmaq istəmirlər?"

Türkcəyə çevirdi: Güntay Gəncalp