Pərvin E´tisami

Xoş dürür kim sinədə dürri məani saxlamaq

Yox olurken leyk ömrü cavidani saxlamaq

Əqlile evraqi dünyaya girirkən ey könül

Eşqi de bir giz1 kimi içdə nihani saxlamaq

Can bağında anbaan əkmək gərək min türlü reng

Ol könül bağında yetgin bağbani saxlamaq

Eşq üçün bəslər ikən sirlərlə dolğun bir könül

Ərməğan ol yar üçün sevdalı canı saxlamaq

Mənəviyyat aləminde parlayarkən gün kimi

Zülmətin bağrın dələn nuri xüdani saxlamaq

Batile meyl etməz oldun Pervin ol üzdəndi kim

Məhrəmi yar oldun, ol mülki bəqani saxlamaq

Tərcümə etdi: Güntay

 1 . Giz - sirr