بسم الله الرحمن الرحيم


دروازه هاى بهشت

تأليف: يوسف بن محمد العويد
 

ترجمه: أبي عبدالله

إسحاق بن عبدالله الدبيرى العوضى 

مقدمه مترجم

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد (ص) وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

بهشت هشت دروازه دارد، و دوزخ هفت دروازه دارد

اين رساله كه عنوان آن: [ دروازه هاى بهشت ] نام دارد، دربرگيرنده (69) سبب از اسباب دخول بهشت از آيات و احاديث صحيح است.

با اينحال اين اعمال ضامن نمى شود كه هر انسان آنرا انجام دهد به بهشت داخل گردد.

چون به بهشت وارد نمى شود مگر شخص مؤمن و مسلمان، پس اگر بعضي از كافران و يا مشركين اين اعمال را انجام دهند، هيچ فائده اي نمى برند، و سبب نمى شود كه آنها به بهشت داخل شوند.

خداوند مى فرمايد: )ولقد أوحي إليك وإلى اللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين(. [الزمر 65].

[بر تو و بر رسولان پيش از تو چنين وحي شد كه اگر بخدا شرك آوري علمت را محو و نابود مى گرداند و سخت از زيان كاران خواهي شد].

و در باره كفار مى فرمايد: )وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً(. [الفرقان 23].

[و ما توجه به اعمال فاسد بىخلوص و حقيقت آنها كرده، و همه را باطل و نابود مى گردانيم].

پس اولين شرط قبول اعمال اسلام است.

و دومين شرط اخلاص در آن عمل مى باشد، يعني اينكه آنرا خالص براي رضا و خشنودي خدا انجام دهد، و هيچ ريا و تظاهري در آن نباشد، و براي خدا هيچ شريكي قائل نگردد.

چنانكه خداوند مى فرمايد: )فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً(. [الكهف 110].

[هر كس به لقاي خدا اميدوار است بايد نيكوكار شود و هرگز در پرستش خدا احدي را با او شريك نگرداندٍ].

و رسول اكرم (ص) مى فرمايد: ((إنَّ الله تعالى لا يقبل من العمل إلاَّ ما كان له خالصاً وابتغي به وجه الله)).

[النسائي 2/59، صحيح الجامع 1856، الأحاديث الصحيحة 52].

خداوند هيچ عمل و كرداري قبول نمى كند، مگر اينكه آن عمل و كردار خالص و خلوص براي (رضا و خشنودي) او باشد.

و سومين شرط: اينكه اين اعمال و كردار مطابق با قرآن و سنت و گفتار رسول الله (ص) باشد.

از خداوند متعال مسئلت داريم آنرا خالص براي رضا و خشنودي خود قرار دهد، و نفع آنرا به ما و تمامي مسلمانان برساند، و همه را پاداش نيك عطا فرمايد تا از هشت دروازه بهشت به آن داخل شويم.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

 

إسحاق بن عبدالله دبيري

رياض ذي قعده 1421هـ

 

 فهرستمقدمه مؤلف

 

آري! بهشت ميعادگاه كساني است كه خدا را به يگانگي دانستند، و او را پرستش كردند، و به سوي او رفتند، بهشت همان وعده اي كه رسول اكرم (ص) مسلمانان را بر آن بيعت كردند.

بهشت وعده اي است كه خدا به عمّار در وقت شكنجه شدن به وسيله آتش داده است.

مادرش كشته شد، سپس پدرش كشته شد، و آن ها اولين شهداي اسلام به شمار مى روند.

بهشت اميد هر عبادت كننده اي است كه چشمانش از ترس خدا اشك آلود مى شود، و آرزوي هر جـهاد كننده اي كه خود را به خدا فروخت، و براي هر عالمي كه به علم خود عمل كرد و به مردم آموخت، و هر مؤمني كه نماز را ادا نمود، و فرايض خداوند را بجا آورد، و مردم ايمان او را تأييد كردند، و گفتند: او اوامر خدا را انجام داد، و از نواهي خدا پرهيز مى كرد، و قلب او به دينش و به مسجد و اراده خدا وابسته بود.

اما بهشت دروازه هايي دارد، و براي ورود به آن دروازه ها اسبـابي لازم است، و هـر انسـاني به سببي چنگ مى زند تا به يكي از دروازه هاي آن داخل شود.

مؤمناني هستند كه به وسيله نمازشان به بهشت وارد مى شوند، و بعضي به وسيله روزه يا زكات مال و حج خانه خدا. بعضي با خوش خلُقي در خريد و فروش، و تعدادي از بهشتيان، جهادكنندگان در راه خدا هستند؛ چنان كه فضل خدا وسيع و بخشايش او شاهد بر مدعاي ماست. بعضي از بندگان به وسيله دور كردن درختي كه مردم را اذيت و آزار مى دهد به بهشت رفته و از دوزخ فاصله مى گيرند و كسانيكه جگر تشنه اي را سيراب مى كنند.

پس اي برادر مسلمان! اگر توانستي كه اسباب ورود بهشت را به دست آوري، اين دسته گل خوش بو از آيات و احاديث را بگير، و از اين اسباب آنچه مى توانى بهره گير، تا بـه همه دروازه هاي بهشت راه يابي، و از هر دروازه كه خواستي، به بهشت وارد شوي؛ چنانكه ابوبكر صديق (رض) از رسول اكرم (ص) همين درخواست را كرد.

 

 فهرست


دروازه هاي بهشت

 

اولين سبب وارد شدن به بهشت، شهادت و گواهي حق است كه وزن و مقدار آن گواهي، به اندازه وزن آسمان و زمين است، اين گواهي كه هيچ معبودي به حق نيست مگر خداي يكتا، و هيچ شريكي ندارد و محمد (ص) بنده و رسول خداست.

هركس كه اين گواهي را بدهد و به اركان آن عمل نمايد و خدا را به يگانگي پرستش كند، وارد بهشت مى شود. عباده بن صامت (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمود: ((من قال أشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسي عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلي مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله علي ما كان من العمل)). [متفق عليه].

كسي كه گواهي دهد: هيچ معبود حقي به جز خداي يگانه نيست، و هيچ همتايي ندارد، و گواهي دهد كه محمد (ص) بنده و پيامبر خداست، و همچنين گواهي دهد كه حضرت عيسي بنده و پيامبر و كلمه خداوند و روحي از طرف خداوند است و بهشت و جهنم حق اند، هر عملي داشته باشد خداوند او را وارد بهشت مى كند.

 فهرست


 

خداوند مى فرمايد: )إنَّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون(. [احقاف 13].

[آنان كه گفتند آفريننده ما خداست و بر اين سخن، پايدار و ثابت ماندند، بر آن ها هيچ ترس و بيم و حْزن و اندوهي در دنيا و آخرت نخواهد بود].

استقامت؛ يعنى پايدار ماندن بر طاعت خدا و طاعت رسول خدا (ص)، و كسي كه استقامت كند وارد بهشت مى شود. ابوهريره (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت فرمود: ((كل أمتى يدخلون الجنة إلاَّ من أبي قالوا يا رسول الله ومن يأبي قال: من أطاعنى دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي)). [بخارى].

همه امت من وارد بهشت خواهند شد، مگر كسي كه خود از وارد شدن به آن امتناع ورزد. سؤال كردند: اي رسول خدا! چه كسي است كه از ورود به بهشت امتناع مى ورزد؟ فرمود: كسي كه از من اطاعت كند به بهشت وارد خواهد شد، وكسي كه از من نافرماني كند او همان است كه خودش از ورود به بهشت امتناع ورزيده است.

 فهرست


 

حفظ كردن نام هاي نيك خداوند و علم و شناخت نسبت به آن ها يكي از اسباب ورود به بهشت است. ابوهريره (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمود: ((إنَّ لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة)).

[متفق عليه].

خدا نود و نه (99) اسم دارد كسي كه آن اسم ها را بشناسد و به مقتضـــاي آن ها [و آن چنان كه سزاوار است] عمل كند، وارد بهشت مى شود.

 فهرست


 

اهل قرآن اهل خدا و افراد خاص او هستند، قرآن سبب ورود آن ها به بهشت مى شود. عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمود: ((يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها)). [ترمذي و ابوداود وابن ماجه وصححه اٍلألباني].

به صاحب قرآن گفته مى شود: بخوان و پيش برو و با ترتيل تلاوت كن (قرآن را با قرائت درست و آهنگ خوش بخوان) همان گونه كه در دنيا مى خواندي؛ زيرا منـزل و جايگاه تو آخرين آيه اي است كه آن را تلاوت مى كنى.

 فهرست


 

از سخنان رسـول الله (ص) است كه بعضي از سوره ها و آيه ها سبب وارد شدن به بهشت مى شود؛ چنان كه أبو أمامه (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمود: ((من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلاَّ أن يموت)). [نسايي وطبراني وابن حبان وصححه الألباني].

هركس پس از هر نماز فرض، آية الكرسي را بخواند، هيچ چيز مانع وارد شدن او به بهشت نمى شود، مگر اين كه دنيا را وداع گويد.

 فهرست


 

انَس (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمود: ((سورة من القرآن ما هي إلاَّ ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتي أدخلته الجنة وهى سورة تبارك)).

[طبراني واحاديث المختارة وحسنه الألباني].

سوره اي در قرآن وجود دارد كه فقط داراي سي آيه است و آن سوره، از كسي كه او را بخواند دفاع مى كند تا اين كه او را وارد بهشت مى نمايد و آن، سوره تبارك مى باشد.

 فهرست


 

از اَنس بن مالك (رض) روايت است: ((كان رجل من الأنصار يؤمهم فى مسجد قباء وكان يقرأ )قل هو الله أحد( فى كل ركعة فسأله رسول الله (ص): ما يحملك أن تقرأ هذه السورة فى كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله إنّى أحبها، فقال: إنَّ حبها أدخلك الجنة)).

[بخارى معلقاً وترمذى وقال الألباني حسن صحيح].

مردي از انصار، مردم را در مسجد قُبا امامت مى كرد و در هر ركعت سوره )قل هو الله أحد( را مى خواند رسول اكرم (ص) از او پرسيد: چه چيز تو را وادار مى كند تا اين سوره را در هر ركعت بخواني؟ آن مرد در پاسخ گفت: اي رسول خدا! من اين سوره را دوست دارم. آن حضرت (ص) فرمود: دوست داشتن اين سوره تو را به بهشت وارد مى كند.

 فهرست


 

كسي كه علم و دانشي بياموزد و آن را صرفاً براي خدا بخواهد، خداوند راه بهشت را بر وي آسان مى گرداند. ابوهريره (رض) روايت مى كند كه رسول اكرم (ص) فرمودند: ((ومن سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقا إلي الجنة)). [مسلم].

كسي كه راهي بپيمايد تا علم و دانشي بياموزد، خداوند راه بهشت را بر وي آسان مى گرداند.

 فهرست


 

ذكر خداوند: در فضيلت تسبيح(سبحان الله گفتن) و تحميد(الحمدالله گفتن) و تهليل(لا اله الا الله گفتن) و تكبير(الله اكبر گفتن). ابن مسعود (رض) روايت مى كند كه رسول اكرم (ص) فرمودند: ((لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي فقال يا محمد أقرئ أمتك منى السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأنَّ غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)).   [ترمذى وحسنه الألباني].

در شب معراج ابراهيم u را ديدم كه فرمودند: سلام من را به امت خود برسان و بگو كه بهشت، خاكي پاك و تميز دارد، و آبش شيرين است، و زمينش سفيد و هموار است، وكشتزارش گفتن سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاَّ الله، و الله اكبر مى باشد.

 فهرست


 

از اسباب ورود به بهشت، ذكر خدا پس از هر نماز است: ابوهريره (رض) روايت مى كند: ((أنَّ فقراء المهاجرين أتوا رسـول الله (ص) فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلي والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا: يصلون كما نصلى ويصومـون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله (ص) أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلاَّ من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا بلي يا رسول الله، قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة)). [متفق عليه].

فُقراي مهاجرين نزد پيامبر(ص) آمدند و گفتند: ثروتمندان با درجات عالي و نعمت هاي هميشگي رفتند، آن حضرت (ص) فرمودند: چگونه ؟ گفتند: نماز مى خوانند همچنان كه ما نماز مى خوانيم، و روزه مى گيرند همچنان كه ما روز مى گيريم، و صدقه مى دهند، ولي ما صدقه نمى دهيم، و برده آزاد مى كنند، و ما چنين نمى كنيم، آن حضرت (ص) فرمود: آيا شما را از چيزي با خبر كنم كه به آنان ـ كه از شما سبقت گرفته اند ـ برسيد؟ و از كساني كه پس از شما مى آيند، پيشى بگيريد، و هيچ كس از شما بهتر نباشد، مگر كسي كه مانند شما عمل نمايد ؟ گفتند: بلي اي رسول خدا! آن حضرت (ص) فرمود: در پايان هر نماز 33 بار سبحان الله، و33 بار الله اكبر، و33 بار الحمد لله، بگوييد.

 فهرست


 

 از ديگر اسباب ورود به بهشت، گفتن شهادتين پس از وضو مى باشد چنان كه عقبه بن عامر (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه فرمودند: ((ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التى قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال إنى قد رأيتك جئت آنفا، قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهـد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)). [مسلم].

هر كدام از شما وضو گرفته آن را نيك كامل كند، سپس بگويد: (أشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمداً عبده ورسوله) دروازه هاي هشت گانه بهشت به روي او باز مى شود و از هر دري كه بخواهد، وارد مى شود.

 فهرست


 

ازگنجينه هاي بهشت، گفتن (لا حول ولا قوه إلاَّ بالله) است. أبو موسي (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت فرمودند: ((ألا أدلك علي كنـز من كنوز الجنة؟ فقلت بلي يا رسول الله قال: قل: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله)). [متفق عليه].

آيا تو را از گنجي از گنج هاي بهشت با خبر سازم؟ گفتم: بلي اي رسول خدا! فرمود: بگو: (لا حول ولا قوه إلاَّ بالله).

 فهرست


 

اگر بهشت را طلب كني، بهشت به دعاي تو آمين مى گويد. أنس (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمود: ((من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار)). [ترمذى ونسايي وابن ماجه وصححه الألباني].

هركس سه بار از خدا بهشت را درخواست كند، بهشت مى گويد: بارخدايا! او را به بهشت وارد كن و كسي كه از آتش دوزخ سه بار به خدا پناه برد، آتش دوزخ مى گويد: خدايا! او را از آتش دوزخ پناه ده.

 فهرست


 

رسول اكرم (ص) دعايي را براي طلب مغفرت به سيد الاستغفار وصف نموده و آن را عاملي از عوامل ورود به بهشت دانسته است. اي برادر مسلمان! آن را حفظ كن و ورد صبح و شام خود بگردان. شداد بن اوس (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه پيامبر اكرم (ص) فرمودند: سيد الاستغفار عبارت است از اين كه بگويد: ((اللهم أنت ربى لا إله إلاَّ أنت، خلقتنى وأنا عبدك وأنا علي عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علىّ وأبوء بذنبى فاغفر لى، فإنَّه لا يغفر الذنوب إلاَّ أنت)). [بخارى].

هر كس در هنگام روز، اين دعا را به طور يقين بگويد و پيش از آغاز شب بميرد، از اهل بهشت است، و كسي كه آن را شب از روي يقين بگويد و پيش از صبح بميرد، از اهل بهشت است.

 فهرست


 

نماز پايه و ستون دين است و خداونـد در هر شبانه روز، پنج نماز بر ما فرض نموده است و محبوبترين عبادت ها نزد خدا فرايض مى باشد و كسي كه فرض هاي خدا را چنان كه امر فرموده انجام دهد، وارد بهشت مى شود؛ چنان كه عباده بن صامت (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه فرمودند: ((خمس صلوات كتبهن الله علي العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة)). [مالك واحمد وابوداود ونسايي وابن ماجه وصححه الألباني].

خداوند پنج نماز بر بندگان خود نوشته، هركس اين نمازها را ادا نمايد و چيزي از حق آن سبك نشمارد تا ضايع نشود، خداوند پيمان بسته است كه او را وارد بهشت كند، و كسي كه اين نمازها را به جاي نياورد خداوند با او عهد و پيماني ندارد، اگر بخواهد عذابش مى دهد، و اگر بخواهد او را وارد بهشت مى كند.

 فهرست


 

رسـول اكرم (ص) نمازهاي صبح و عصر را به فضيلت ويژه اي اختصاص داده است و آن را البردين (دو طرف روز يعني: اول و آخر آن) ناميده است. أبو موسي اشعري (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت فرمودند: ((من صلي البردين دخل الجنة)). [متفق عليه].

هر كس كه دو نماز صبح و عصر را با جماعت بخواند، وارد بهشت مى شود.

 فهرست


 

نمازهاي سنت و نافله، نواقص نمازهاي فرض را جبران مى كند خداوند براي كساني كه نوافل را ادا مى كنند، خانه اي در بهشت مى سازد. پس نمازهاي سنت و نافله را هميشه به جا آور، و آن ها را فراموش نكن؛ خداوند تو را محفوظ نگه مى دارد. اُم حبيبه رضي الله عنها روايت مى كند كه از رسول اكرم (ص) شنيدم كه مى فرمايد: ((ما من عبد مسلم يصلى لله كل يوم ثنتى عشرة ركعـة تطوعا غير فريضة إلاَّ بني الله له بيتا في الجنة، أو إلاَّ بنى له بيت فى الجنة)). [مسلم]. بنده مسلماني كه در هر شبانه روز دوازده ركعت نماز نافله غير از نمازهاي فرض بخواند خداوند براي او خانه اي در بهشت مى سازد.

نمازهاي نافله: چهار ركعت پيش از نماز ظهر، و دو ركعت پس از آن، دو ركعت پس از نماز مغرب، دو ركعت پس از نماز عشا، و دو ركعت پيش از نماز صبح.

 فهرست


 

هر فرد مسلماني كه وضو بگيرد و دو ركعت نماز سنـت وضو ـ كه پس از وضو گرفتن مستحب است ـ بخواند، در حالي كه قلب و رخسار او متوجه خدا باشد، بهشت بر او واجب مى شود. عقبه بن عامر (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلاَّ وجبت له الجنة)). [مسلم].

هر كس وضو را به طور كامل گرفته و دو ركعت نماز بخواند، در حالي كه قلب و رخسار او متوجه خدا باشد، بهشت بر وي واجب مى گردد.

 فهرست


 

از محاسن و خوبي هاي دين اسلام، اشاعه و رواج دادن سلام در ميان هم، اطعام كردن و غذا دادن، به جاي آوردن صله اَرحام(اتحاد و پيوستگي خويشاوندان و رفت وآمد و مْراوده با آن ها، و نيز نيكي و احسان درباره بستگان و نزديكان ـ ويراستار) و همچنين وصف مسلماناني است كه در دل شب نماز برپاي مى دارند. باري تعالي درباره آن ها چنين مى فرمايد: )كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون(.    [17 الذاريات].

[و از شب اندكي را در خواب به سر مى بردند و سحرگاهان از درگاه خـدا طلب آمرزش و مغفرت مى كردند].

هر كس همه اين ها را انجام دهد وارد بهشت مى شود؛ چنان كه عبدالله بن سلام (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((أيها الناس: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام)).

[ترمذى وابن ماجه واحمد وصححه الألباني].

اي مردم! سلام كردن را در بين خودتان رواج دهيد، و به فقيران غذا دهيد، و صله رحم كنيد، و در دل شب هنگامي كه مردم در خواب هستند نماز بخوانيد، تا اين كه بدون حساب وارد بهشت شويد.

 فهرست


 

با رفتن به مسجد براي اداي نماز صبح و نمازهاي ديگر، خداوند در بهشت براي تو مهماني و سور برپا مى كند. ابوهريره (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((من غدا إلي المسجد أو راح، أعد الله له فى الجنة نزلاً كلما غدا أو راح)). [متفق عليه].

كسي كه هر صبح و شام براي نماز جماعت به مسجد رود، خداوند براي او در بهشت مهماني فراهم مى كند.

 فهرست


 

اگر شكاف و جاي خالي ميان نمازگزاران ديدي، آن را بر طرف كن كه خداوند در بهشت خانه اي برايت مى سازد. عايشه رضي الله عنها از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((من سد فرجة فى صف رفعه الله بها درجة، وبني له بيتاً في الجنة)).   [طبراني وصححه الألباني].

كسي كه شكافي را در صف نمازگزاران ببندد، خداوند يك درجه او را ترفيع مى دهد و بالا مى برد و خانه اي در بهشت برايش مى سازد.

 فهرست


 

اگر مسجدي ساختي يا در ساختن آن سهيم شدي خداوند خانه اي در بهشت برايت مى سازد؛ چنان كه عثمان بن عفان (رض) از رسول اكرم (ص) شنيد: ((من بني مسجداً لله، بني الله له فى الجنة مثله)).

[متفق عليه].

كسي كه براي خدا مسجدي بنا كند، خداوند برايش در بهشت خانه اي مانند آن مى سازد.

 فهرست


 

پيروي كردن از مؤذن در حال اذان گفتن، باعث ورود به بهشت مى شود؛ چنان كه عمر بن خطاب (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت فرمودند: ((إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، قال: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حى علي الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، ثم قال: حى علي الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثـم قال: لا إله إلاَّ الله، قال: لا إله إلاَّ الله، من قلبه دخل الجنة)). [مسلم].

اگر مؤذن گفت: الله اكبر الله اكبر، و يكي از شما نيز گفت: الله اكبر الله اكبر، سپس گفت: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، أشهد أن لا إله إلاَّ اله، و يكي از شما گفت: أشهد أن لا إله إلاَّ الله أشهد أن لا إله إلاَّ الله، سپس گفت: أشهد أنَّ محمداً رسول الله، أشهد أنَّ محمد رسول الله، و يكي از شما گفت: أشهد أنَّ محمداً رسول الله، أشهد أنَّ محمداً رسول الله، سپس گفت: حى علي الصلاه، و يكي از شما گفت: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، سپس گفت: حى علي الفلاح، و يكي از شما گفت: لا حول ولا قوة إلاَّ بالله، سپس گفت: الله اكبر الله اكبر، و يكي از شما گفت: الله اكبر الله اكبر، و[همه اين ها را] از قلب خود بگويد، وارد بهشت مى شود.

 فهرست


 

اگر خدا را به عنوان معبود، و اسلام را به عنوان دين و آيين، و محمد (ص) را به پيامبري پسنديدي، اوامر خدا را به جا آورده و از نواهي او دوري كنى، بهشت بر تو واجب مى شود؛ چنان كه ابوسعيد خدري (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه فرمودند: ((يا أبا سعيد من رضى بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً، وجبت له الجنة)). [مسلم].

اي ابوسعيد! كسي كه خدا را به عنوان معبود، و اسلام را به عنوان دين وآيين، و محمد (ص) را به عنوان پيامبر انتخاب نمايد، و برآن راضى شود، بهشت براي او واجب مى گردد.

 فهرست


 

در بهشت دروازه اي براي روزه داران وجود دارد كه نام آن الريان است، و هيچ كس به جز روزه داران، از آن دروازه وارد نمى شود. سهل بن سعد (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: در بهشت دروازه اي است به نام الريان كه روزه داران در روز قيامت از آن به بهشت وارد مى شوند، و غير از آن ها هيچ كس ديگر از آن دروازه داخل نمى شود، گفته مى شود: روزه داران كجا هستند؟ پس آن ها بلند شده و غير از آنها هيچ كس ديگري از آن دروازه وارد بهشت نمى شود، و اگر به آن وارد شدند، آن دروازه بسته مى شود و ديگر كسي نمى تواند از آن داخل شود.

 فهرست


 

ركن پنجم اسلام حج خانه خداست كه پاداش آن بهشت است. ابوهريره (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((العمرة إلي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلاَّ الجنة)).         [متفق عليه].

عْمره تا عْمره ديگر، كفاره گناهان بين آن دو عمره مى باشد، و حج پذيرفته شده و مقبول نزد خدا، هيچ پاداشى جز بهشت ندارد.

 فهرست


 

آن چه به اين دين مبين مقامي والا و عظيم داده است، جهاد در راه خداست، هركس در راه خدا جهاد كند تا كلمةالله سربلند و والامقام بماند، بهشت بر او واجب مى گردد. ابوهريره (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((تكفل الله لمن جاهد فى سبيله لا يخرجه إلاَّ الجهاد فى سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة، أو يرجعه إلي مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة)). [متفق عليه].

خداوند ضامن كسي است كه در راه خدا جهاد كند، و ضامن آن كس كه براي هيچ چيز جز جهاد در راه خدا و تصديق كلمات خدا، از خانه اش خارج نشده است، نه براي اين كه خدا او را [به خاطر جهاد] وارد بهشت كند يا اين كه او را با آن چه از پاداش يا غنيمت نصيبش شـده است به خانه اش ـ كه از آن خارج شده ـ ، بازگرداند.

 فهرست


 

خداوند بندگان پرهيزكار خود را كه در راه او انفاق مى كنند، بسيار ستوده است. حذيفه (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت(ص) فرمودند: ((من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله خُتٍمَ الله بها دخل الجنة)). [احمد وصححه الألباني].

هركس در راه خدا صدقه دهد، و اين صدقه پايان و مردن او باشد، خداوند او را به بهشت وارد مى كند.

 فهرست


 

از بزرگ ترين اعمال كه انسان را به بهشت رهنمون مى كند، اين است كه به برادر مسلمان خود مالي را قرض داده، سپس به او مهلت و فرصت دهد تا از تنگ دستي به توانايي [پرداخت وام و اداي دين] برسد. حذيفه (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه رسول اكرم (ص) فرمودند: ((أن رجلاً مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: إنى كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز فى السكة، أو فى النقد فغفر له)). [مسلم].

مردي فوت كرد و به بهشت رفت، به او گفته شد چه كاري مى كردي؟ در پاسخ گفت: خريد و فروش مى كردم و نگاه مى كردم از كسي كه تهىدست است، گذشت كرده و چيزي نميگرفتم، پس خداوند گناهان مرا بخشود.

 فهرست


 

بعضي از كارها با وجود اين كه[به ظاهر] اندك و بىارزش هستند، اما انجام آن، فرد مسلمان را به بهشت مى برد عبارتند از:

  • برداشتن از راه مردم هر چيزي كه مردم را رنج و آزار دهد.

  • احسان و نيكي به حيوانات.

  • خوش اخلاقى و خوش رفتاري.

  • صدق و راستگويي در گفتار و كردار.

  • خودداري از خشم و غضب.

  • به ديدن و احوال پرسي بيمار رفتن.

  • زيارت و ديدار با مسلمان.

  • نرمي و آسان گرفتن در خريد و فروش.

  • سخن از رحمت و خشنودي خداوند.

ابوهريره (رض) روايت مى كند كه از رسول اكرم (ص) شنيدم مى فرمود: ((لقد رأيت رجلاً يتقلب فى الجنة فى شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى الناس)). [مسلم].

مردي را ديدم كه در بهشت غرق درخوشي و لذت بود، آن هم به خاطر برداشتن درختي از سر راه مردم، براي اين كه از آن در رنج بودند.

همچنين ابوهريره (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه فرمودند: ((أن رجلاً رأي كلباً يأكل الثري من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتي أرواه فشكرالله له فأدخله الجنة)). [بخارى].

مردي سگي را ديد كه از تشنگي خاك مى خورد، كفش خود را گرفت و [از چاه] برايش آب كشيد تا اين كه سيراب شد، خداوند او را سپاس گفته به بهشت وارد نمود.

 فهرست


 

أبو أمامه (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لم ترك المراء وإن كان محقاً، وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت فى أعلي الجنة لمن حسن خلقه)). [ابوداود وصححه الألباني].

من كفيل و ضامن خانه اي در كنار بهشت هستم براي كسي كه جدال و ستيزه را ترك كند، اگر هم حق با او باشد. و ضامن خانه اي در وسط بهشت براي كسي كه دروغ را ترك كند اگر هم شوخي مى كند. و ضامن خانــه اي در بالاي بهشت براي كسي كه اخلاق خود را نيك نمايد.

[همچنين] ابن مسعود (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((إنَّ الصدق يهدى إلي البر، وإنَّ البر يهدى إلي الجنة، وإنَّ الرجل ليصدق حتي يكون صدّيقاً، وإنَّ الكذب يهدى إلي الفجور، وإنَّ الفجور يهدي إلي النار، وإنَّ الرجل ليكذب حتي يكتب عند الله كذاباً)). [متفق عليه].

به راستي كه صدق و راستگويي، به سوي نيكي و بخشش هدايت مى كند، و نيكى و بخشش به سوي بهشت رهبري مى كند، و مرد همچنان راست مى گويد تا اين كه نزد خداوند از راستگويان محسوب مى شود، و دروغگويي به سوي گنهكاري و تبهكاري هدايت مى كند، وگنهكاري و تبهكاري به سوي جهنم، و همچنان مرد دروغ مى گويد تا اين كه نزد خدا از دروغگويان به شمار آيد.

 فهرست


 

[نيز] ابودرداء (رض) روايت مى كند كه مردي به رسول خدا (ص) گفت: ((دلنى علي عمل يدخلنى الجنة: قال: لا تغضب ولك الجنة)). [طبراني وصححه الألباني].

به انجام كاري راهنمايىام كن كه مرا به بهشت وارد كند، آن حضرت (ص) فرمود: خشم و غضب مكن، به بهشت مى روي.

 فهرست


 

ثوبان (رض) از رسول خدا (ص) روايت مى كند كه رسول الله (ص) فرمودند: ((من عاد مريضاً لم يزل فى خرفة الجنة، قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: جناها)). [مسلم].

كسي كه به عيادت بيماري برود همچنان در خرفة الجنة است تا وقتي كه بازگردد.گفته شد: اي رسول خدا خرفة الجنة يعني چه؟ فرمود: ميوه هاي تازه چيده شده بهشت.

 فهرست


 

[همچنين] ابوهريره (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((من عاد مريضاً، أو زار أخاً له فى الله، ناداه منادٍ أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منـزلاً)).

[ابن ماجه وترمذى وقال الألباني صحيح لغيره].

كسي كه به عيادت بيماري برود يا برادر مسلماني را زيارت كند، منادي ندا مى دهد كه شاد شدي و شاد گشت رفتنت و از بهشت منـزلي دريافت كردي.

 فهرست


 

عثمان بن عفان (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً قاضياً ومقتضياً وبائعاً ومشترياً)).

[احمد والنسايي وحسنه الألباني وقال احمد شاكر إسناده صحيح].

خداوند مردي را به بهشت وارد كرد كه در خريد و فروش، و در داد و ستد (دادن و گرفتن) آسان مى گرفت.

 فهرست


 

أبوهريره (رض) از رسول خدا (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((إنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالاً يرفع الله بها درجات، وإنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالاً يهوى بها فى جهنم)). [بخارى].

بنده يك كلمه در جهت رضوان و خشنودي خدا سخن مى گويد و هيچ اعتنايي به پاداش و ثواب آن نمى كند، خدا درجات او را بلند و رفيع قرار مى دهد، و بنده يك كلمه در جهت غضب و ناخشنودي خدا سخن مى گويد و به كيفر و گناه آن هيچ توجهي ندارد، خدا او را به آخرين نقطه جهنم وارد مى كند.

 فهرست


 

بهترين منازل بهشت، منزل مسلماني است كه در بهشت همسايه رسول خدا (ص) است. و تربيت و سرپرستى دختران و يتيمان است كه باعث همسايگي رسول خدا (ص) در بهشت مى شود. أنس (رض) از رسول خدا (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((من عال جاريتين حتي تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه)). [مسلم].

هر كس دو دختر را سرپرستي كند تا وقتي كه به سن بلوغ برسند، در روز قيامت، من و او مانند اين دو هستيم، سپس دو انگشت خود را به هم چسباند.

 فهرست


 

[همچنين] از سهل بن سعد (رض) روايت است كه رسول اكرم (ص) فرمودند: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطي وفرّج بينهما)). [بخارى].

من و سرپرست يتيم در بهشت در كنار هم چنين هستيم و به انگشت شهادت و وسطي خود اشاره كرد و آن دو را از هم جدا نمود.

 فهرست


 

اطاعت از پدر و مادر، يا اطاعت از يكي از آنها باعث ورود به بهشت مى شود. ابوهريره (رض) مى گويد از رسول اكرم (ص) شنيدم كه سه بار فرمود: ((رغم أنفه، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما، أو كليهما ثم لم يدخل الجنة)). [مسلم]. بيني او به خاك ماليده شد. گفته شد: چه كسى اي رسول خدا؟ فرمود: كسي كه پدر و مادر يا يكي از آنها را در وقت پيري درك كند ولي به بهشت وارد نشود؛ يعني، اطاعت از آن ها سبب وارد شدن او به بهشت نشود.

 فهرست


 

[همچنين] ابودرداء (رض) مى گويد از رسول اكرم (ص) شنيدم كه مى فرمود: ((الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه)).

[ترمذى وابن ماجه واحمد وصححه الألباني].

پدر دروازه مياني بهشت است، پس اگر خواستي آن دروازه را ضايع كن و يا حفظ نما يعني، با اطاعت از پدر آن دروازه حفظ، و با نافرماني او، آن دروازه ضايع مى شود.

 فهرست


 

مردي خواست به جهاد رود، نزد پيامبر(ص) آمد، آن حضرت فرمود: ((هل لك من أم؟ قال: نعم، قال: فالزمها فإنَّ الجنة تحت رجليها)). [احمد ونسايي وابن ماجه وقال الألباني حسن صحيح].

آيا مادر داري( يعني مادرت زنده است)؟ آن مرد در جواب گفت: بلي حضرت (ص) فرمود: مادرت را سرپرستي كن كه بهشت زير پاهاي اوست.

 فهرست


 

بزرگ ترين چيزي كه انسان بايد آن را حفظ نمايد، زبان و شرمگاه است، و هركس كه آن دو را نگه دارد، رسول اكرم (ص) بهشت را برايش ضامن شده است. سهل بن سعد (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمود: ((من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة)). [بخارى].

هر كس بين دو لب خود؛ يعني زبان، و بين دو پاي خود؛ يعني شرمگاهش را ضامن شود، من بهشت را براي او ضمانت مى كنم.

 فهرست


 

حسد و كينه مرض هايي است كه انسان را از خداوند دور مى كند و رسول اكرم (ص) مردي را توصيف نمود كه به سبب اين كه سينه اش از كينه و حسد پاك بود، به بهشت وارد شده بود. أنس بن مالك (رض)، وصف آن مرد را در داستاني روايت كرده است كه گفت: ((فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه فى يده الشمال، فلما كان الغد قال النبى (ص) مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولي، فلما كان اليوم الثالث قال النبى (ص) مثل مقالته أيضاً، فطلع ذلك الرجل علي مثل حاله الأولي، فلما قام النبى (ص) تبعه عبدالله بن عمرو بن العاص فقال: إنى لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً فإن رأيت أن تؤوينى إليك حتي تمضى فعلت، قال: نعم قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنَه بات معه تلك الليالى الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنَه إذا تعار وتقلب علي فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتي يقوم لصلاة الفجر، قال عبدالله غير أنى لم أسمعه يقول إلاَّ خيراً فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن احتقر عمله قلت يا عبدالله إنى لم يكن بينى وبين أبى غضب ولا هجر ثم، ولكن سمعت رسول الله (ص) يقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرار فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فاقتدى به، فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله (ص) فقال: ما هو إلاَّ ما رأيت، قال فلما وليتُ دعانى فقال: ما هو إلاَّ ما رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً علي خير أعطاه الله إياه، فقال عبدالله هذه التى بلغت بك وهى التى لا نطيق)).

[احمد ونسايي وصححه الألباني].

هنگامي كه ما رو به روي رسول اكرم (ص) نشسته بوديم، آن حضرت (ص) فرمود: هم اكنون مردي از اهل بهشت بر شما وارد مى شود. مردي از انصار وارد شد در حالي كه آب وضو از ريشش مى چكيد و دو لنگه پا افزار خود را در دست چپ داشت. رسول اكرم (ص) سه روز اين جمله را (اكنون مردي از اهل بهشت بر شما وارد مي شود) در باره آن مرد تكرار مى كردند و روز سوم، عبدالله بن عمرو بن عاص(رض) آن مرد را دنبال كرد و نزد او نشست تا ببيند آن مرد چه مى كند پس از سه روز نزد او نشستن، عبدالله سبب وارد شدن به بهشت را از آن مرد پرسيد، مرد در پاسخ گفت: من هيچ حقـد و كينه اي بر مسلماني در سينه ام راه نميدهم، و بر آن خير و نعمتي كه خدا به او عطا فرموده حسد نمى ورزم، عبدالله گفت: اين همان سبب است كه تو را به اين منزلت رسانده است، و اين همان چيزي است كه ما طاقت آن را نداريم.

 فهرست


 

مردم گواه و شاهد خدا در زمين هستند و كسي كه مردم، گواهي خير به او دهند به بهشت وارد مى شود. أنس بن مالك (رض) گفت: ((مر بجنازة فأثني عليها خيراً فقال نبي الله (ص): وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شراً فقال نبي الله (ص): وجبت وجبت وجبت، قال عمر فدي لك أبي وأمي مر بجنـازة فأثني عليها خيراً فقلت: وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شراً فقلت: وجبت وجبت وجبت، فقال رسول الله (ص): من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار، أنتم شهداء الله فى الأرض، أنتم شهداء الله فى الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض)). [متفق عليه].

جنازه اي را عبور دادند و مردم از او به خير و نيكي ياد كردند، رسول اكرم (ص) فرمود: واجب شد. و آن را سه بار تكرار نمود. جنازه ديگري را عبور دادند و مردم او را بد گفتند، رسول اكرم (ص) فرمود: واجب شد. و آن را سه بار تكرار نمود، عمر (رض) از آن مسأله جويا شد، آن حضرت (ص) در پاسخ گفت: كسي كه او را به خير و نيكي ياد كردند، بهشت بر او واجب شد، و كسي كه از او بد گفتند، آتش جهنم بر او واجب شد، شما گواهان خدا در زمين هستيد و اين جمله را سه بار تكرار فرمود.

 فهرست


 

برادر مسلمان! خداوند تبارك و تعالي مى فرمايد: )إنّما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب(. [10 الزمر].

[خدا صابران را به حد كامل و بدون حساب پاداش خواهد داد].

صبر علامت و نشانه اي است از نشانه هاي ايمان بنده به خدا، و نزديك بودن او به خداي متعال. هركس بر مْردن محبوب خود، از پسر و برادر و غير اينها صبر كند، وارد بهشت مى شود. ابوهريره (رض) در حديث قدسى از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه خداوند فرمود: ((قال يقول الله تعالي ما لعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلاَّ الجنة)). [بخارى].

پاداش بنده مؤمن من آن است كه اگر بر هر چيز گران بها و همدم و دوست او را از دنيا گرفتم صبر كرد، پاداش او بهشت است. ابوموسي اشعري (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدى بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد)). [ترمذى وحسنه الألباني].

اگر پسر بنده بميرد، خداوند خطاب به فرشتگان مى فرمايد: پسر بنده ام را قبض روح كرديد؟ فرشتگان در جواب مى گويند: بلي! خداونـد مى فرمايد: ميوه دل بنده ام را قبض روح كرديد؟ فرشتگان مى گويند: بلي! خداوند مى فرمايد: بنده من چه گفت؟ فرشتگان مى گويند: تو را سپاس گفت و به تو رجوع كرد، خداوند مى فرمايد: در بهشت خانه اي براي بنده من بسازيد و آن را خانه حمد و سپاس بناميد.

 فهرست


 

هر كس كه چشمش را از دست بدهد و بر آن صبر كند، وارد بهشت مى شود. أنس (رض) مى گويد: از رسول اكرم (ص) شنيدم كه مى فرمايد: ((إن الله قال إذا ابتليت عبدى بحبيبتيه فصبر، عوضته منهما الجنة، يريد عينيه)). [بخارى]. خداوند در حديث قدسى مى فرمايد: اگر دو چشمان بنده ام را نابينا كردم و صبر نمود، به جاي آن دو، بهشت به او خواهم داد.

 فهرست


 

زن مسلماني كه امر شوهرش را به خوبي اطاعت كند و شعاير خدا (اعمال دين و مذهب) را به جا آورد، از هر دروازه اي كه بخواهد به بهشت وارد مى شود. ابوهريره (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أى أبواب الجنة شاءت)).

[ابن حبان وصححه الألباني].

اگر زن مسلمان نماز پنج گانه را بخواند، و ماه رمضان را روزه بگيرد، و عفيف و پاك دامن باشد، و از شوهرش (در كارهاي خوب) اطاعت كند، از هر دروازه بهشت كه بخواهد، مى تواند وارد شود.

 فهرست


 

زني كه در هنگام زايمان بميرد، فرزندش او را با بند ناف خود به سوي بهشت مى كشاند. راشد بن حبيش از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمود: ((القتل فى سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلي الجنة)).

[احمد وحسنه الألباني].

كشته شدن در راه خدا شهادت است، و مرض طاعون، شهادت است، و غرق شدن شهادت است، و مرگ به وسيله شكم درد، شهادت است، و مرگ به دليل سوختن با آتش شهادت است، و مرض سل، شهادت است. و زن زايماني كه در وقت وضع حمل بميرد، فرزندش با بند ناف خود او را به سوي بهشت مى كشاند.

 فهرست


 

هر كس كه دست از سؤال و پرسش مردم بكشد، رسول خدا (ص) بهشت را براي وي ضامن شده است. ثوبان (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه فرمودند: ((من تكفل لى أن لا يسأل شيئاً، أتكفل له بالجنة))

[احمد ونسايي وابن ماجه و ابوداود وحسنه الألباني].

هر كس ضامن شود كه از مردم چيزي ( مال و ) نخواهد، من بهشت را براي وي ضمانت مى كنم.

 فهرست


 

مردي كه از مال خود دفاع مى كند و در آن حال كشته شود، وارد بهشت مى شود. عبدالله بن عمر رضي الله عنهما از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((من قتل دون ماله مظلوماً، فله الجنة)).    [نسايي وصححه الألباني].

كسي كه از مال خود دفاع كند و مظلومانه كشته شود، به بهشت مى رود.

 فهرست


 

اي مسلمان! بهشت براي توست اگر بر مردم سلام نمودي، و غذا دادي[فقير و مسكين را]، و صله رحم كردي، و در دل شب در حالي كه مردم در خواب هستند، نماز خواندي. عبدالله بن سلام از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام)).

[ترمذى وابن ماجه واحمد و حاكم وصححه الألباني].

اي مردم! سلام را بين خود رواج دهيد، و مردم را اطعام كنيد، و صله ارحام را به جاي آوريد، و در دل شب هنگامى  كه مردم در خواب هستند نماز بخوانيد، كه بدون حساب به بهشت وارد خواهيد شد.

 فهرست


 

[همچنين] شريح بن هاني از پدرش روايت مى كند كه گفت: ((أخبرني بأى شىء يوجب لى الجنة؟ قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام)). [بخارى في الأدب المفرد و حاكم وصححه الألباني].

اي رسول خدا مرا از چيزي خبر ده كه بهشت بر من واجب گردد‍‍! آن حضرت (ص) فرمود: بر تو لازم است كه سخن خوب بگويي، و مردم را غذا دهي.

 فهرست


 

هر كس بميرد و از كبر و غرور و خودپسندي و بدهكاري و خيانت در غنيمت جنگي، در امان باشد، وارد بهشت مى شود. ثوبان (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((من مات وهو برئ من ثلاث: الكبر والغلول والدين، دخل الجنة)).

[ترمذى ونسايي وابن ماجه وصححه الألباني].

كسي كه بميرد و از كبر و غرور و خودپسندي و خيانت در غنايم جنگي و بدهكاري دور باشد، وارد بهشت مى شود.

 فهرست


 

همراهي با جماعت مسلمانان كه به قرآن و سنت پيامبر (ص) چنگ مى زنند، باعث مى شود كه تو را به وسط بهشت وارد كند. عمر (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت (ص) فرمودند: ((عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنَّ الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة، فيلزم الجماعة)).     [ترمذى وصححه الألباني].

بر شما لازم است كه به جماعت و گروه مسلمانان بپيونديد و از تفرقه دوري كنيد؛ زيرا شيطان با يك نفر است، و از دو نفر دور است. كسي كه وسط و ميانه بهشت را مى خواهد، به گروه مسلمانان بپيوندد.

 فهرست


 

حاكم و فرمانرواي عادل و مرد مهربان و نرم دل و مرد پرهيزكار و پاك دامن كه فرزندان بسياري دارد، از اهل بهشت است. عياض بن حمار (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه فرمودند: ((أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربي ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال)). [مسلم].

سه نفر اهل بهشتند: فرمانرواي عادل و صدقه دهنده موفق و كامروا، مرد مهربان و نرم دل بر هر قوم و خويش و مسلمان، و پرهيزكار پاك دامن كه داراي فرزندان بسيار است.

 فهرست


 

قاضي كه بين مردم با عدل و عدالت حكم مى كند، از اهل بهشت است. بريده (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت فرمود: ((القضاة ثلاثة: اثنان فى النار و واحد فى الجنة، رجل علم الحق فقضي به فهو فى الجنة، و رجل قضي للناس علي جهل فهو في النار، و رجل جار فى الحكم فهو فى النار)).    [الأربعة وحاكم وصححه الألباني].

قاضىها سه تا هستند، دو قاضى در آتش جهنم، و يك قاضى در بهشت. مردي كه حق را بداند و به حق قضاوت كند، در بهشت است. مردي كه با جهل و ناداني بين مردم قضاوت كند، در آتش جهنم است، و مردي كه حق را بداند ولي در حكم و قضاوت ظلم و ستم كند، در آتش جهنم است.

 فهرست


 

هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد بهشت مى شوند و آن ها كساني هستند كه براي بيمار از هيچ كس دعا و تعويذ درخواست نمى كنند، و از پرندگان و مانند آن فال نمى گيرند، و از هيچ كس داغ كردن بيمار را نمى خواهند. عمران بن حصين (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت فرمودند: ((يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلي ربهم يتوكلون)). [مسلم].

هفتاد هزار نفر از امت من بدون حساب وارد بهشت مى شوند، گفته شد: اي رسول خدا آن ها چه كساني هستند؟ فرمود: آن هايي كه از هيچ كس دعا و تعويذ براي بيمار نمى طلبند، و فال نمى گيرند، و داغ كردن براي بيمار نمى خواهند، و فقط بر خداي خود توكل مى كنند.

طلب كردن تعويذ شرعي، و علاج با داغ كردن بيمار، آن چيزي است كه شرع مطهر به آن اجازه داده است، ولي توكل بر خدا بهتر است.

 فهرست


 

صفاتي كه در مسلمان بايد جمع شود تا باعث ورود به بهشت شود. هان اي برادر مسلمان! گوشت را باز كن تا خوب بشنوي: عباده بن صامت (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت فرمودند: ((اضمنوا لى ستاً من أنفسكم، أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم)).

[احمد و ابن حبان و حاكم وصححه الألباني].

ضامن و كفيل شش چيزِ خود براي من باشيد، بهشت را برايتان ضمانت مى كنم: اگر سخن گفتيد راستگو باشيد، اگر وعده داديد به آن وفا كنيد، اگر امانتي به شما سپرده شود آن امانت را برگردانيد، شرمگاه خود را حفظ نماييد، چشمانتان را از حرام بپوشانيد، و دست به سوي مردم دراز نكنيد.

 فهرست


 

أبوهريره (رض) از رسول اكرم (ص) روايت مى كند كه آن حضرت(ص) فرمودند: ((من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبوبكر أنا، قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبوبكر أنا، قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبوبكر أنا، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبوبكر أنا، فقال رسول الله (ص): ما اجتمعن فى امرئ إلاَّ دخل الجنة)). [مسلم].

چه كسي از شما امروز روزه گرفته است؟ ابوبكر صديق گفت: من! فرمود: چه كسي از شما امروز به تشييع جنازه اي رفته است؟ ابوبكر صديق گفت: من! فرمود: چه كسي از شما امروز فقيري را غذا داده است؟ ابوبكر صديق گفت: من! حضرت (ص) فرمود: اين خصلت و صفتها در هيچ كس جمع نمى شود، مگر اين كه وارد بهشت مى شود.

 فهرست


 

در پايان تو را اي برادر مسلمان، به توبه و انابت به درگاه خدا سفارش مى كنم؛ چه، توبه كننده مانند كسي است كه هيچ گناهي ندارد، و توبه كننده صادق در توبه، وارد بهشت مى شود. خداوند مى فرمايد: )يا أيها الذين آمنوا توبوا إلي الله توبة نصوحاً عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار(. [تحريم 8].

[اي مؤمنان! به درگاه خدا توبه كنيد، توبه نصوح با خلوص و دوام. باشد كه خدا گناهان شما را محو و مستور گرداند و شما را به باغ هاي بهشتي كه زير درختانش نهرها جاريست، داخل كند].

 

 فهرست


 

پايان

اينك اي برادر مؤمن! در حالي كه ميان دو پهلوي خود قلبي مؤمن و جاني مشتاق به رضوان الله و بهشت داري، سعادت و خوشبختي تو اين است كه در بهشت نعيم با كساني كه خداوند به آنها لطف و عنايت فرمود؛ با پيامبران و صديقان و شهيـدان و نيكوكاران محشور شوي.

بهشت آماده و نزديك است و خـداوند مشفق و مهربان تو را به سوي آن دعوت مى كند، و حبيب ما رسول الله (ص) بر در آن ايستاده و تو را ندا مى دهد: بيا و بشتاب و از اهل بهشت باش! بهشت بشارت دنيا و مرگ و قبر و برانگيختن و محشر است، خداوند تو را به سوي ميوه هاي آن شتابان فرا مى خواند، و به مسابقه در بوستان ها و نعمت هاي بهشت دعوت مى نمايد، و خداوند هرگز خلاف وعده نمى كند.

خداوند بهشت را به بهترين و زيباترين وصف آراسته است، و آن را چنان زينت داده كه در انديشه نمى گنجد، تا با خوشحالي و سعادت ابدي در آن زندگي كني.

بيا و به بهشت داخل شو؛ زيرا بهشت محبت خدا و خوشحالي او براي توست، و داخل شدن به آن فقط با انجام بعضي از اعمال اندك و آساني كه خدا و رسول خدا (ص) تو را به آن دعوت كرده اند، ممكن است. رحمت و مغفرت خداوند بعد از اين وسيع تر است.

بيا و عجله كن! خداوند مى فرمايد: )وسارعوا إلي مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين( .[آل عمران133].

[به سوي مغفرت پروردگارتان، به سوي بهشتي كه پهـناي آن همه آسمان ها و زمين را فرا گرفته و مهيا براي پرهيزكاران است،]بشتابيد.

اي برادر مؤمن! متقيان و پرهيزكاران، مردان خدا هستند و اهل بشارت در دنيا و آخرت. كساني كه اعمال و كردارشان پذيرفته و مقبول درگاه خداوند است، و آن ها در بهشت نزديك ترين منزل را نزد خدا دارند.

متقيان همه اين ها را درك كردند، آن ها خداوند را به يگانگي خواندند، و براي او هيچ شريكي قايل نشدند، و گفتار هيچ كس را بر گفتار خدا و رسول خدا (ص) مقدم نداشتند. آن ها اعمال و كردار خود را از قرآن كريم وسنت صحيح پيامبر (ص) مى گيرند، و از گفته شناس و ناشناس، ولي، شيخ يا هركس و هر چيز ديگر كه باشد، دورى مى جويند، و حق را از دو وحي قرآن و حديث مى گيرند، نه از غيرآن ها. آنان اهل كرامت هستند، زيرا در اعمال خود مخلصَند، از مردم سپاس و تشكر نمى خواهند، و قصد آن ها تنها رضا و خشنودي خداوند در روز آخرت است.

متقيان اهل بهشتند؛ زيرا درون خود قلبي سالم، و در شكم خود غذاي حلال و غير پليد حمل مى كنند، و زبانشان هميشه به دعا مشغول است، و خداوند كردارشان را قبول فرمايد. آنها به بهشت و خشنودي خدا و حسنات و كرامت و فضل و وعده هاي خدا رستگارند. آنها گروه گروه به سوي بهشت خداوندي رفته و فرشتگان در بدرقه شان سلام كنان و خوش آمدگويان ايستاده اند، و آنها با رويي خندان و دلي شاد به ملاقات خدا مى روند.

اي برادر مؤمن! اين بهشت است و اين اعمال و كردار اهل بهشت؛ پس عمل كن، و بشارت ده، و نا اميد مباش؛ زيرا رحمت خدا نيكوكاران را نزديك است.

 فهرست


 

 


Copyright 2003 Ahlesonnat.com. All rights reserved